Ugrás a tartalomra
x

G&G Könyvelőiroda - Könyvelés Miskolcon és környékén

 • Könyvelés Miskolcon és környékén
  TÖBB MINT 15 ÉVES KÖNYVELŐI TAPASZTALATTAL
 • Könyvelés
  naprakészen
  Figyelmet fordítunk arra, hogy a tárgyidőszaki
  bevallások benyújtása mellett a legmegfelelőbb
  támogatást nyújtsuk ügyfeleinek a cégek
  működését, tevékenységét figyelembe véve.
 • Ingyenes parkolás
 • Igény szerint házhoz megyünk
  Rugalmas nyitvatartás
 • Több éve szakmai felelősségbiztosítással
  rendelkezünk
bemutatkozás

G&G könyvelőiroda

A vállalkozások számára nagyon fontos a precíz, megbízható könyvelés. Ennek feltétele a bizalom és titoktartás a vállalt könyvelés tekintetében.

Könyvelési feladatainkat mindig naprakészen látjuk el. A könyvelés során tudomásunkra jutott információkkal, adatokkal a legszigorúb követelményeknek megfelelő titoktartással járunk el.

A G & G Könyvelőiroda vállal teljes körű könyvelést, bérszámfejtést, TB ügyintézést, adóbevallás készítését, könyvviteli szolgáltatást regisztrált, mérlegképes könyvelő segítségével akár visszamenőlegesen is. Cégünk - arra törekedve, hogy a megrendelő igényeit a lehető legjobban kiszolgálja - megbízható, komplex számviteli szolgáltatásokat kínál kis- és középvállalkozások, valamint alapítványok és egyéni vállalkozók részére egyaránt. A könyvelési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan megrendelőinknek természetesen konzultációval is a rendelkezésükre állunk.

Könyvelőirodánk figyelmet fordít arra, hogy a tárgyidőszaki bevallások benyújtása mellett a legmegfelelőbb támogatást nyújtsa ügyfeleinek a cégek működését, tevékenységét figyelembe véve.


Ennek garancája:

 • A több mint 15 éves könyvelői tapasztalat.
 • Könyvelőirodánk teljes körű szakmai felelősségbiztosítása.
 • Folyamatos könyvelői továbbképzéseken való részvétel.
 • Könyvelőirodánk tagja a Minőségi Könyvelők Klubjának.

 

 

Tisztelettel:

Gazdáné Gőz Nikoletta
Regisztrált, mérlegképes könyvelő

Szolgáltatásaink

 • Könyvelés kettős könyvvitelben, pénztárkönyvben és naplófőkönyvben is (főkönyv, folyószámla, egyéb analitikus nyilvántartások beveztése)
 • Adóbevallások elkészítése, elektronikus továbbítása
 • Megbízó képviselete (ha igényli) a hatóságoknál (NAV, TB, Önkormányzat)
 • Igény szerinti kontroll adatok, kimutatások összeállítása
 • Mérleg, eredmény kimutatás elkészítése
 • A könyvelés adózási vonzatainak ismertetése
 • Statisztikai jelentések beadása
 • A havi bérszámfejtés, bérfeladások és a kapcsolódó nyilvántartások, kimutatások elkészítése
 • Havi jelentés NAV felé elektronikus úton történő továbbítása
 • Közreműködés a megbízónál fennálló munkaviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) létesítésével, díjazásával, módosulásával kapcsolatos ügyintézésben
 • A munkavállalók éves adóigazolásának elkészítése
 • A szükséges nyilvántartások vezetése
 • Munkavállalók bejelentése az OEP felé
 • TB igazolások kiadása
 • A társadalombiztosítási kötelezettségek nyilvántartása
 • A mindenkori jogszabályok által biztosított társadalombiztosítási ellátások szakszerű igénylése

A feladatok megoldása során folyamatos jogszabálykövetésre van szüksége, melyhez tőlünk gyors információkat kap. Illetve személyes konzultációra is lehetőséget biztosítunk.

Cégünk segítséget nyújt új cégek alapítása, bejegyeztetése, valamint a már bejegyzett társaságok adatainak módosítására, átalakulására.

Üzenet küldése

A levelekre ugyanolyan gyorsan válaszolunk mintha telefonon keresne.

Áraink

Egyéni vállalkozók

5.000-6.000 Ft/hó-tól

Magánszemélyek adóbevallása

2.500 Ft/fő

Betéti társaságok

15.000 Ft/hó-tól

Tanácsadás

5.000 Ft/óra

Kft-k

20.000 Ft/hó-tól

Számvitel politika elkészítése

20.000 Ft-tól

Egyesületek, Alapítványok

35.000 Ft/év

Egyéb szabályzatok készítése

20.000 Ft-tól

Visszamenőleges könyvelés esetén kedvezményeket biztosítunk.

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák, tájékoztató jellegűek.

A könyvelési díj tartalmazza a bevallások, beszámolók, adatszolgáltatások, bejelentések elkészítésének díját.

Könyvelési anyagait eljuttathatja hozzánk postán, faxon, emailben vagy akár személyesen is.

Az árak egyénre szabottak, kialakításánál figyelembe vesszük az adott vállalkozás forgalmát és a számlák mennyiségét.

Adóbevallásához szükséges anyagot emailben is elküldheti nekünk e-mailben (info@ggkonyveloiroda.hu).
Mi elkészülés után felvesszük Önnel a kapcsolatot és akár emailbe is megküldhetjük az Ön részére.

Fogalmak

Számvitel

A számvitelnek a gazdaságban résztvevők vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, azok alakulásáról kell megbízható és valós információt adni.

Könyvvitel

A számvitel része és feladata, hogy az eszközök és források állományát, valamint azok változását megszakítások és kihagyások nélkül, folyamatosan, keletkezésük sorrendjében bizonylatok alapján - bármikor ellenőrizhető módon - (pénzértékben) nyilvántartsa.

Vállalkozás

Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez.

Egyszeres könyvelés, könyvvitel

Az egyszeres könyvvitel vagy egyszeres könyvelés a vállalkozó tulajdonában lévő pénzeszközökről, annak eredetéről és a pénzforgalmi gazdasági eseményekről vezetett folyamatos nyilvántartás naplófökönyvben. A számviteli törvény hatálya alá tartozó társaságok ezt már nem alkalmazhatják.

Kettős könyvelés, könyvvitel

A kettős könyvelés a gazdálkodó eszközeiről és forrásairól valamint az azokban bekövetkezett változásokról vezetett folyamatos, áttekintehő nyilvántartás. A kettős könyvelés a gazdasági eseményeket abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen hatással vannak a vállalkozás mérlegére.

Számvitelpolitika

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési szabályok alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalnia gazdálkodó adottságai leginkább megfelelő - a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó - számviteli politikát. A számviteli politika keretében kell elkészíteni az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, illetve a pénzkezelési szabályzatot is.

Eszközök

Amiből vállalkozásunknak bevétele van.Eszköz lehet pl: valamilyen befektetés, megtakarítás, kiadott ingatlan vagy ingóság, általunk nyújtott kölcsön vagy tudás.

Források

Amik a vállalkozás számára kiadásnak minősülnek.

Beszámoló

Olyan írásos jelentés, mely a vállalkozás pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről megbízható és valós információkat tartalmaz. A beszámolót a vállalkozásoknak az ügyleti évről kell elkészíteni. Az üzleti év hossza általában 1 naptári év, január 1-től december 31-ig tart. Fajtái: Éves beszámoló, Egyszerüsített éves beszámoló, Egyszerüsített beszámoló, Összevont (konszolidált) éves beszámoló.

Könyvviteli, könyvelési mérleg

A könyvviteli, könyvelési mérleg olyan kétoldalú kimutatás, amely adott időpontra vonatkozóan pénzértékben tartalmazza a vállalkozás anyagi és nem anyagi javait fajtájuk, összetételük és eredetük, származásuk szerint.

Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült és ennek megfelelően megbízható és valós képet az a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről

Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szinten átszámított) nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot, és a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladja meg az 50 főt.

Adófizetési kötelezettségek

A vállalkozásnak társasági adó, osztalékadó, ágazati különadó, innovációs járulék, egyszerűsített vállalkozói adó, iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezhet.

Társasági adó

2011. január 1-től a társasági adó mértéke az adóalap 500 millió Ft-os értékéig 10%, az 500 millió Ft-os adóalapot meghaladó rész után 19%.