Könyvelésre felkészülni...

Könyvelés Miskolcon
és környékén

Több, mint 15 éves vezetői tapasztalattal.

Könyvelés naprakészen

Figyelmet fordítunk arra, hogy a tárgyidőszaki bevallások benyújtása mellett
a legmegfelelőbb támogatást nyújtsuk ügyfeleinek a cégek működését,
tevékenységét figyelembe véve.

Több éve szakmai felelősségbiztosítással
rendelkezünk

Igény szerint házhoz megyünk.
Rugalmas nyitvatartás, ingyenes parkolás.

Bemutatkozás


A vállalkozások számára nagyon fontos a precíz, megbízható könyvelés.
Ennek feltétele a bizalom és titoktartás a vállalt könyvelés tekintetében.

Könyvelési feladatainkat mindig naprakészen látjuk el. A könyvelés során tudomásunkra jutott információkkal, adatokkal a legszigorúb követelményeknek megfelelő titoktartással járunk el.

A G&G Könyvelőiroda vállal teljes körű könyvelést, bérszámfejtést, TB ügyintézést, adóbevallás készítését, könyvviteli szolgáltatást regisztrált, mérlegképes könyvelő segítségével akár visszamenőlegesen is. Cégünk - arra törekedve, hogy a megrendelő igényeit a lehető legjobban kiszolgálja - megbízható, komplex számviteli szolgáltatásokat kínál kis- és középvállalkozások, valamint alapítványok és egyéni vállalkozók részére egyaránt. A könyvelési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan megrendelőinknek természetesen konzultációval is a rendelkezésükre állunk.

Könyvelőirodánk figyelmet fordít arra, hogy a tárgyidőszaki bevallások benyújtása mellett a legmegfelelőbb támogatást nyújtsa ügyfeleinek a cégek működését, tevékenységét figyelembe véve.

Ennek garanciája:

 • A több mint 15 éves könyvelői tapasztalat.
 • Könyvelőirodánk teljes körű szakmai felelősségbiztosítása.
 • Folyamatos könyvelői továbbképzéseken való részvétel.
 • Könyvelőirodánk tagja a Minőségi Könyvelők Klubjának.

Tisztelettel:

Gazdáné Gőz Nikoletta
Regisztrált, mérlegképes könyvelő

Szolgáltatásaink


Teljes körű könyvelői szolgáltatások megbízhatóan, naprakészen.

Könyvelés

 • Könyvelés kettős könyvvitelben, pénztárkönyvben és naplófőkönyvben is (főkönyv, folyószámla, egyéb analitikus nyilvántartások beveztése)
 • Adóbevallások elkészítése, elektronikus továbbítása
 • Megbízó képviselete (ha igényli) a hatóságoknál (NAV, TB, Önkormányzat)
 • Igény szerinti kontroll adatok, kimutatások összeállítása
 • Mérleg, eredmény kimutatás elkészítése
 • A könyvelés adózási vonzatainak ismertetése
 • Statisztikai jelentések beadása

Bérszámfejtés

 • A havi bérszámfejtés, bérfeladások és a kapcsolódó nyilvántartások, kimutatások elkészítése
 • Havi jelentés NAV felé elektronikus úton történő továbbítása
 • Közreműködés a megbízónál fennálló munkaviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) létesítésével, díjazásával, módosulásával kapcsolatos ügyintézésben
 • A munkavállalók éves adóigazolásának elkészítése

TB ügyintézés

 • A szükséges nyilvántartások vezetése
 • Munkavállalók bejelentése az OEP felé
 • TB igazolások kiadása
 • A társadalombiztosítási kötelezettségek nyilvántartása
 • A mindenkori jogszabályok által biztosított társadalombiztosítási ellátások szakszerű igénylése

Adótanácsadás

A feladatok megoldása során folyamatos jogszabálykövetésre van szüksége, melyhez tőlünk gyors információkat kap. Illetve személyes konzultációra is lehetőséget biztosítunk.

Cégalapítás, cégmódosítás

Cégünk segítséget nyújt új cégek alapítása, bejegyeztetése, valamint a már bejegyzett társaságok adatainak módosítására, átalakulására.

Áraink


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és tájékoztató jellegűek.

 • Visszamenőleges könyvelés esetén kedvezményeket biztosítunk.
 • Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, tájékoztató jellegűek.
 • A könyvelési díj tartalmazza a bevallások, beszámolók, adatszolgáltatások, bejelentések elkészítésének díját.
 • Könyvelési anyagait eljuttathatja hozzánk postán, faxon, emailben vagy akár személyesen is.
 • Az árak egyénre szabottak, kialakításánál figyelembe vesszük az adott vállalkozás forgalmát és a számlák mennyiségét.
 • Adóbevallásához szükséges anyagot emailben is elküldheti nekünk e-mailben (info@ggkonyveloiroda.hu).
 • Mi elkészülés után felvesszük Önnel a kapcsolatot és akár emailbe is megküldhetjük az Ön részére.

Fogalmak


Fogalommagyarázatok a közös megértéshez.

 

 • Számvitel
 • Könyvvitel
 • Vállalkozás
 • Egyszeres könyvelés, könyvvitel
 • Kettős könyvelés, könyvvitel
 • Számvitelpolitika
 • Eszközök
 • Források
 • Beszámoló
 • Könyvviteli, könyvelési mérleg
 • Könyvvizsgálat
 • Adófizetési kötelezettségek
 • Társasági adó
A számvitelnek a gazdaságban résztvevők vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, azok alakulásáról kell megbízható és valós információt adni.
A számvitel része és feladata, hogy az eszközök és források állományát, valamint azok változását megszakítások és kihagyások nélkül, folyamatosan, keletkezésük sorrendjében bizonylatok alapján - bármikor ellenőrizhető módon - (pénzértékben) nyilvántartsa.
Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez.
Az egyszeres könyvvitel vagy egyszeres könyvelés a vállalkozó tulajdonában lévő pénzeszközökről, annak eredetéről és a pénzforgalmi gazdasági eseményekről vezetett folyamatos nyilvántartás naplófökönyvben. A számviteli törvény hatálya alá tartozó társaságok ezt már nem alkalmazhatják.
A kettős könyvelés a gazdálkodó eszközeiről és forrásairól valamint az azokban bekövetkezett változásokról vezetett folyamatos, áttekintehő nyilvántartás. A kettős könyvelés a gazdasági eseményeket abból a szempontból vizsgálja, hogy milyen hatással vannak a vállalkozás mérlegére.
A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési szabályok alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalnia gazdálkodó adottságai leginkább megfelelő - a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó - számviteli politikát. A számviteli politika keretében kell elkészíteni az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, illetve a pénzkezelési szabályzatot is.
Amiből vállalkozásunknak bevétele van.Eszköz lehet pl: valamilyen befektetés, megtakarítás, kiadott ingatlan vagy ingóság, általunk nyújtott kölcsön vagy tudás.
Amik a vállalkozás számára kiadásnak minősülnek.
Olyan írásos jelentés, mely a vállalkozás pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről megbízható és valós információkat tartalmaz. A beszámolót a vállalkozásoknak az ügyleti évről kell elkészíteni. Az üzleti év hossza általában 1 naptári év, január 1-től december 31-ig tart. Fajtái: Éves beszámoló, Egyszerüsített éves beszámoló, Egyszerüsített beszámoló, Összevont (konszolidált) éves beszámoló.
A könyvviteli, könyvelési mérleg olyan kétoldalú kimutatás, amely adott időpontra vonatkozóan pénzértékben tartalmazza a vállalkozás anyagi és nem anyagi javait fajtájuk, összetételük és eredetük, származásuk szerint.
A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült és ennek megfelelően megbízható és valós képet az a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szinten átszámított) nettó árbevétele nem haladja meg a 300 millió forintot, és a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladja meg az 50 főt.
A vállalkozásnak társasági adó, osztalékadó, ágazati különadó, innovációs járulék, egyszerűsített vállalkozói adó, iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezhet.
2011. január 1-től a társasági adó mértéke az adóalap 500 millió Ft-os értékéig 9%, az 500 millió Ft-os adóalapot meghaladó rész után 19%.